Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 28, 2021 in Luźne tematy |

Oringi i simeringi

Wyjątkowy stop miedzi

Stop miedzi z berylem to wyjątkowo twardy materiał. Świadczy o tym może jednostka w skali twardości Rockwella wynosząca HRC38. Miedź berylowa to również miedź znana pod nazwami takimi jak miedź sprężysta oraz brąz berylowy. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom ten stop miedzi stosuje się najczęściej tam, gdzie wymagana jest podwyższona wytrzymałość oraz przewodnictwo elektryczne, czyli w elektronice, oraz w wielu wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym urządzeń oraz elementów.
Brązy berylowe idealnie nadają się do obróbki plastycznej zarówno na zimno jak i na gorąco. Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym stop ten jest porównywany nawet do właściwości stali ulepszonej cieplnie. Chodzi tu przede wszystkim o wysoka odporność na ścieranie oraz działanie wielu substancji chemicznych.
Miedź berylowa stosowana jest często w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca w ciężkich i narażonych na ścieranie warunkach pracy. Jest tez stosowana wszędzie tam, gdzie stosowana jest ochrona przed iskrzeniem czyli podczas budowy narzędzi przeznaczonych do pracy w warunkach zagrożenia wybuchowego.

Simering kasetowy

Uszczelniacz typu simeringu kasetowego przeznaczony jest w szczególności do kasetowego uszczelniania wału. Zadaniem simeringu kasetowego jest zatrzymywanie wewnątrz mechanizmu środka smarnego oraz zapobieganie przedostawania się do jego wnętrza zanieczyszczeń, w tym pyłów oraz wilgoci.
Simering kasetowy stosuje się w trzech scenariuszach:

  • ruchomy wał przy nieruchomym korpusie
  • nieruchomy wał przy ruchomym korpusie
  • ruchomy wał i ruchomy korpus.

Uszczelniacze kasetowe stosowane są głównie tam, gdzie są one narażone na agresywne środowisko np. błoto, słona woda czy piasek. To dzięki obecności aż pięciu warg przeciwpyłowych w budowie simeringu, oraz wzmocnionej jego konstrukcji, możliwe jest zatrzymanie zanieczyszczeń oraz zdecydowane wydłużenie żywotności urządzenia.
Simering kasetowy zawiera w sobie wewnętrzny system smarny, który w połączeniu z wysoka ochrona przeciwpyłową znacznie zwiększa osiągi oraz czas użytkowania uszczelnianych elementów.

Oring

Uszczelka typu oring to rodzaj pierścienia uszczelniającego o przekroju kołowym. Oringi dzięki swojemu wyjątkowemu kształtowi służą do uszczelniania promieniowego oraz osiowego, zapewniając szczelność nawet przy braku ciśnienia.
Oringi najczęściej spotkać można w wielu gałęziach przemysłu, dzięki ich uniwersalnemu działaniu. O ich wyjątkowości świadczy możliwość ich równomiernego rozkładania we wszystkich kierunkach, podczas pojawienia się ciśnienia.
Uszczelki oring, wykonuje się najczęściej z elastomerów czyli tworzyw sztucznych bądź tez naturalnych. Ważne aby materiały te wykazywały się możliwościami odwracalnej deformacji czyli wysokiej odporności na odkształcenia oraz powrotu do pierwotnego kształtu.
Uszczelki te stosowane są wszędzie tam, gdzie niezbędna jest odporność na wysoka temperaturę oraz działające czynniki chemiczne. Znaleźć je można w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, inżynieria czy nawet w promach kosmicznych. Często stosowane jako uszczelki do kotłów parowych oraz kompresorów.