Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 27, 2019 in Luźne tematy |

Bohaterka tekstu drukowanego – czcionka

Elementem bez którego nie wyszłaby drukiem żadna publikacja – zarówno książka, gazeta czy choćby zwyczajna ulotka reklamowa – jest czcionka. Zbiór pojedynczych znaków pisma druksrskiego układających się w większą całość. Pojedynczy znak jednak jego obecność to zdecydowanie element konieczny w druku. Czcionka stanowi również podstawowy materiał zecerski.

Czcionki komputerowe

Obecnie w powszechnym użyciu pozostają przede wszystkim czcionki komputerowe, które z wielkim sukcesem wyparły używane przez dziesięciolecia tradycyjne czcionki drukarskie sprzedam. Czcionka komputerowa to inaczej obraz pojedynczego znaku zakodowany w postaci bitmapowej lub wektorowej.

Historia czcionki

Czcionki w Europie znalazły się w powszechnym użyciu dopiero w XV w. za sprawą Jana Gutenberga. Wcześniej używano ich na Dalekim Wschodzie, gdzie zostały wymyślone. Obecnie używa się przede wszystkim nowoczesnych systemów komputerowego składania tekstu, czyli systemów DTP. W momencie upowszechnienia się komputerów oraz informatyzacji systemów, zaprzestano używania tradycyjnych czcionek drukarskich. Dzisiaj wykorzystuje się bardzo rzadko, przede wszystkim w wydawnictwach okolicznościowych lub pamiątkowych o niskim nakładzie (pamiątkowe księgi, dyplomy itp.)

Czcionka a font

W potocznym znaczeniu czcionką nazywamy sposób zapisania tekstu (krój pisma użytego w tekście) jednak z technicznego punktu widzenia poprawnie byłoby użyć określenia font. Czcionka natomiast to stempel drukarski z wyżłobioną nań literą, na który nakłada się farbę a następnie odciska na konkretne podłoże. W ten sposób układając logicznie czcionki drukarskie sprzedam tworzy się konkretny tekst, który chce się wydrukować.

Zastosowanie czcionki

Umiejętne i właściwe zastosowanie czcionek pozwala na stworzenie profesjonalnego wizerunku firmy w reklamie, przygotowywanych materiałach drukowanych czy promocję w mediach społecznościowych. Wpływa na wygodę czytanego tekstu, umożliwia spójny przekaz pozwalający łatwiej sprzedać dany produkt czy usługę. Dbałość o szczegóły takie jak kolor czy krój pozwala zwiększyć komfort potencjalnego czytelnika i wpływa pozytywnie na odbiorcę przygotowanego tekstu.